Arhiv novic

AktualnoNovice

23.12.2011
Slovesnosti ob praznovanju dvajsete obletnice sprejetja Ustave Republike Slovenije

Ustavno sodišče Republike Slovenije je ob letošnjem praznovanju dvajsete obletnice sprejetja Ustave Republike Slovenije s slavnostno sejo slovesno obeležilo dan ustavnosti. Ta dan je za Ustavno sodišče posebnega pomena, zato ga vsako leto počasti s posebno slovesnostjo ob navzočnosti najvišjih gostov in z govori priznanih pravnih strokovnjakov. 

Slavnostni govornik na letošnji slovesnosti ob dnevu ustavnosti je bil prof. dr. Peter Jambrek, prvi predsednik Ustavnega sodišča Republike Slovenije.

V svojem govoru je uvodoma poudaril, da je Ustavno sodišče v začetku svojega delovanja skozi vsa devetdeseta leta izvajalo temeljno ustavnosodno kontrolo prehoda iz jugoslovanskega nedemokratičnega in nelastniškega sistema v novi, z evropskimi pravnimi standardi skladni pravni sistem. Prav tedaj vzpostavljene ustavne vrednote, ki štejejo za osrednje in nujne predpogoje slovenske emancipacije, opozarjajo tudi na sedaj veljavno jedro slovenske ustavne identitete, ki ga tvorijo predvsem: pravica naroda do samoodločbe, enakost pred zakonom in  prepoved diskriminacije, oblast ljudstva, ki jo državljani izvršujejo neposredno in z volitvami po načelu delitve oblasti, dostojanstvo in svoboda človekove osebe ter načela demokratične, pravne in socialne države. Tako zgodovinska legitimiteta kot tudi sedanja ustavna veljava dajejo po njegovem mnenju navedenim ustavnim vrednotam status trajnosti in nedotakljivosti.

Svoj govor je dr. Peter Jambrek zaključil s stališčem, da so stiske krhke slovenske demokracije, ranljiva socialna mreža njene civilne družbe in negotovost evropske kohezivnosti zadostni razlogi za utrditev ustavnega sidra, na katero se bo lahko oprlo Ustavno sodišče kot zadnji garant slovenske demokracije in suverenosti.

Ob tej pomembni obletnici zgodovinskega nastanka slovenske ustavnosti je predsednik Ustavnega sodišča prof.dr. Ernest Petrič po zaključku slavnostne seje nastopil kot govornik na državni slovesnosti v Cankarjevem domu.


Datoteke

acrobat govor_prof_dr_petra_jambreka_na_us_rs.pdf
[170.30 KB]
acrobat govor_prof_dr_ernesta_petrica_v_cd.pdf
[89.99 KB]