AktualnoNovice

21.11.2016
Sprememba razporeda dela Ustavnega sodišča
Številka: Su-I-9/16-14
Datum: 21. 11. 2016
                                                                                                                       
 
Ustavno sodišče je na podlagi prvega odstavka 11. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07, 54/10 in 56/11) na 19. upravni seji z dne 21. 11. 2016 sprejelo

SPREMEMBO RAZPOREDA DELA USTAVNEGA SODIŠČA
za čas jesenskega zasedanja od 10. 9. 2016 do 20. 12. 2016

  I.
 
Razpored dela Ustavnega sodišča za čas jesenskega zasedanja od 10. 9. 2016 do 20. 12. 2016 (v nadaljevanju Razpored dela) se v točki II. 3. spremeni tako, da se ta glasi
 
"3. Senat za preizkus ustavnih pritožb s področja upravnopravnih zadev odloča v sestavi:
 
Jasna Počagar, predsednica,
dr. Špelca Mežnar, članica, in
Marko Šorli, član.
 
Namestnica predsednice senata je dr. Špelca Mežnar."
 
II.
  
Sprememba Razporeda dela se objavi na način, določen v X. točki razporeda dela.
 
 
                                                                                                      dr. Jadranka Sovdat
                                                                                                              Predsednica