Arhiv novic

AktualnoNovice

23.07.2018
Tiskovno sporočilo Ustavnega sodišča v zadevah U-I-6/15, Up-33/15, Up-1003/15 z dne 6. 7. 2018
Na podlagi prvega odstavka 30. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07, 54/10, 56/11 in 70/17) izdaja Ustavno sodišče naslednje

TISKOVNO SPOROČILO
 
I. Odločitev

Ustavno sodišče je odločalo o ustavnosti prvega odstavka 57. člena Zakona o odvzemu premoženja nezakonitega izvora (ZOPNI), po katerem se ta zakon uporablja tudi za nazaj (retroaktivno), in sicer za zadeve, v katerih se je predkazenski ali kazenski postopek začel pred njegovo uveljavitvijo oziroma po 1. 1. 1990. Ustavno sodišče je izpodbijano določbo razveljavilo s takojšnjim učinkom (1. točka izreka). Presodilo je, da je prvi odstavek 57. člena ZOPNI v neskladju z načelom prepovedi povratne veljave predpisov (155. člen Ustave), ker omogoča nedopustno povratno uporabo zakona za obdobje pred začetkom njegove veljavnosti, tj. pred 29. 11. 2011.

...

Datoteke

acrobat Tiskovno sporočilo
[363.28 KB]
acrobat Odločba
[320.88 KB]
acrobat Pritrdilno LM dr. Pavčnik
[222.07 KB]
acrobat Odklonilno LM Dr. Korpič - Horvat
[389.56 KB]
acrobat Pritrdilno LM Šorli
[224.00 KB]
acrobat Delno pritrdilno delno odklonilno LM dr. Accetto
[378.65 KB]
acrobat Pritrdilno LM DDr. Jaklič
[312.44 KB]