AktualnoNovice

07.12.2018
Ustna razglasitev odločitve Ustavnega sodišča v zadevi št. U-I-32/15
Ustavno sodišče Republike Slovenije bo na podlagi 54. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07, 54/10, 56/11 in 70/17) ustno razglasilo odločitev v postopku za oceno ustavnosti 4. člena Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v Državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo) ter 7., 42., 43., 44., 90., 91., 92. in 93. člena Zakona o volitvah v Državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo).

Razglasitev bo

v četrtek, 13. decembra 2018, ob 11.00 uri
 
v razpravni dvorani Ustavnega sodišča Republike Slovenije, Beethovnova 10, Ljubljana.