AktualnoNovice

20.11.2019
Zadržanje izvrševanja točke c) drugega odstavka v zvezi s petim odstavkom 67.a člena in točke b) četrtega odstavka 75. člena Zakona o javnem naročanju
Številka: U-I-180/19-17
Datum: 7. 11. 2019

 
SKLEP
 
Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobude družbe KPL, d. o. o., Ljubljana, in drugih, ki jih zastopa odvetniška družba Rojs, Peljhan, Prelesnik & partnerji, o. p., d. o. o., Ljubljana, na seji 7. novembra 2019

sklenilo:
...

Datoteke

acrobat Sklep
[259.21 KB]