Arhiv objav

AktualnoObjaveObjave po ZJN-3 in ZSPDSLS

09.08.2019
Razpisna dokumentacija (Vozila, II. ponovitev)
Štev.: Su-X-27/19-2
Datum: 9. 8. 2019

DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA

Naročnik

Republika Slovenija, Ustavno sodišče, Beethovnova ulica 10, 1000 Ljubljana

vabi, da v skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila (v nadaljevanju razpisna dokumentacija) in z določbami Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18 – v nadaljevanju ZJN-3) predložijo ponudbo za javno naročilo male vrednosti z oznako Su-X-27/19 za
Nakup dveh okoljsko manj obremenjujočih
novih osebnih vozil - II. ponovitev


Ustavno sodišče Republike Slovenije

Datoteke

acrobat Razpisna dokumentacija - Navodila
[305.38 KB]
word Obrazci
[239.62 KB]
xml ESPD
[4.57 KB]