Arhiv sej

AktualnoSeje

09.05.2019
Potrjen dnevni red 15. seje Ustavnega sodišča z dne 9. 5. 2019
Številka: Su-P-15/19-5
Datum: 9. 5. 2019

 
 
Ustavno sodišče Republike Slovenije je na 15. seji z dne 09. 05. 2019 potrdilo naslednji dnevni red:
 
1. Potrditev zapisnika 14. seje Ustavnega sodišča z dne 25. 4. 2019 (Su-P-14/19)

2. NOVA KBM, d.d., Maribor in drugi, Ljubljana – Ustavna pritožba zoper odredbo Okrožnega sodišča v Mariboru št. I Kpd 54651/2018 z dne 24. 11. 2018 (Kazenska zadeva, odredba za hišno preiskavo, izvedena v prostorih banke in v stanovanju uslužbenca banke; odredba za zaseg, zavarovanje in preiskavo elektronskih naprav banke; sorazmernost obsega preiskave elektronske naprave)  (Up-286/19)

3. Odvetniška zbornica Slovenije, Ljubljana – Ustavna pritožba zoper: - odredbo Okrožnega sodišča v Mariboru št. I Kpd 24484/2014 z dne 13. 2. 2015; - odredbo Okrožnega sodišča v Mariboru št. V Kpd 24484/2014 z dne 25. 5. 2017; - sklep Višjega sodišča v Mariboru II Kp 24484/2014 z dne 18. 1. 2018 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Mariboru št. V Kpd 24484/2014 z dne 13. 9. 2017 in - odredbo Okrožnega sodišča v Mariboru št. V Kpd 24484/2018 z dne 15. 3. 2018 (Kazenska zadeva, zaseg in preiskava elektronske naprave odvetniške pisarne) (Up-617/18)

4. Odvetniška zbornica Slovenije in drugi, Ljubljana – Ustavna pritožba zoper - odredbo Okrožnega sodišča v Mariboru št. I Kpd 24484/2014 z dne 10. 10. 2014: - odredbo Okrožnega sodišča v Mariboru št. V Kpd 24484/2014 z dne 23. 12. 2016; - sklep Višjega sodišča v Mariboru št. II Kp 24484/2014 z dne 29. 6. 2017 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Mariboru št. V Kpd 24484/2014 z dne 31. 1. 2017; - odredbo Okrožnega sodišča v Mariboru št. V Kpd 24484/2014 z dne 25. 5. 2017; - sklep Okrožnega sodišča v Mariboru št. V Kpd 24484/2014 z dne 13. 9. 2017. (Kazenska zadeva, zaseg in preiskava elektronske naprave Odvetniške pisarne, zavrnitev zahteve za vrnitev elektronske naprave, odreditev izvedenskega dela, preiskava stanovanja in poslovnih prostorov, enako varstvo pravic, pravna jamstva v kazenskem postopku, varstvo pravic zasebnosti, nedotakljivost stanovanja, varstvo tajnosti pisem in varstvo osebnih podatkov (Up-841/17)

5. Ljubo Peče, Maribor – Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Mariboru št. II Kp 24484/2014 z dne 18. 1. 2018 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Mariboru št. V Kpd 24484/2014 z dne 13. 9. 2017, zoper odredbo Okrožnega sodišča v Mariboru št. V Kpd 24484/2014 z dne 25. 5. 2017, zoper odredbo Okrožnega sodišča v Mariboru št. I Kpd 24484/2014 z dne 13. 2. 2015, ter zoper odredbo Okrožnega sodišča v Mariboru št. V Kpd 24484/2014 z dne 15. 3. 2018 (Kazenska zadeva, hišna preiskava, preiskava elektronskih in z njo povezanih naprav ter nosilcev elektronskih podatkov, odreditev izvedenstva za računalništvo in informatiko, zaseg predmetov, pravica do odvetniške zasebnosti) (Up-679/18)
 
6. Odvetniška pisarna Vladimir Bilić, d.o.o. in drugi in drugi, Ljubljana – Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. V Kp 54914/2013 z dne 20. 9. 2018 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani št. IV Kpd 54914/2013 z dne 28. 5. 2018 (Kazenska zadeva, zaseg listin, pridobljenih na podlagi preiskave odvetniške pisarne) (Up-9/19)
 
7. A. B. iz C.– Postopek za oceno ustavnosti Zakona o duševnem zdravju (Uradni list RS, št. 77/08 - ZDZdr) (U-I-477/18)
 
A. B. iz C.– Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. II Ips 357/2017 z dne 11. 1. 2018 in sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. II Cp 2803/2017 z dne 7. 12. 2017 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Ljubljani št. Pr 24/2017, Pr 200/2017 z dne 1. 12. 2017 in postopek za oceno ustavnosti Zakona o duševnem zdravju (Uradni list RS, št. 77/08 - ZDZdr) (Nepravda, sprejem osebe v varovani oddelek socialnovarstvenega zavoda brez privolitve) (Up-93/18)
 
8. Matjaž Bizjak in drugi, Golnik – Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Kopru št. II Kp 5961/2013 z dne 2. 6. 2016 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Kopru št. X K 5961/2013 z dne 13. 4. 2016 in zoper sklep Vrhovnega sodišča št. I Kr 5961/2013 z dne 17. 5. 2016 (Kazenska zadeva, začasno zavarovanje zahtevka za odvzem premoženjske koristi) (Up-564/16)

9. Viktor Jug, Spodnji Duplek – Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Mariboru št. I Cp 598/2018 z dne 23. 7. 2018 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Mariboru št. Rp 35/2018 z dne 22. 5. 2018, zoper sklep Okrajnega sodišča v Krškem št. Dn 4145/2017 z dne 17. 7. 2018 in zoper odredbo o prodaji Okrajnega sodišča v Mariboru št. In 1469/2012 (In 762/2014) z dne 31. 7. 2018 (Izvršba, nepremičninska izvršba, zavrženje tožbe, odškodninska odgovornost občine (Up-1298/18)

10. Stanko Omerzu, Maribor – Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti drugega odstavka 77. člena Sodnega reda (Uradni list RS, št. 87/16) v delu, ki se glasi "razen če sodnik v posamezni zadevi določi drugače", in Pravilnika o uporabi predalčnikov na Okrožnem sodišču v Mariboru, Višjem sodišču v Mariboru in Okrajnem sodišču v Mariboru št. Su 200100/2014 z dne 3. 9. 2014 (U-I-292/18)

11. Metka Horvat, Bogojina – Pobuda za oceno ustavnosti prvega odstavka 189. člena Zakona o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. 80/10, 21/13, 63/13 in 100/13 - ZUTD) (U-I-84/16)

12. Dejan Dobrijevič, Martjanci – Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti prvega odstavka 288. člena Kazenskega zakonika (KZ-1) (U-I-1/19)

Dejan Dobrijevič, Martjanci – Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Ips 5567/2014 z dne 11. 10. 2018 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Mariboru št. II Kp 5567/2014 z dne 14. 7. 2017 in s sodbo Okrožnega sodišča v Murski Soboti št. II K 5567/2014 z dne 25. 1. 2017 (Kazenska zadeva, zaporna kazen; kaznivo dejanje poslovne goljufije; jasnost kaznovalne norme; konkretizacija zakonskih znakov kaznivega dejanja) (Up-28/19)

13. Razno
                                                            
       
           
 
dr. Sebastian Nerad
Generalni sekretar