Arhiv sej

AktualnoSeje

16.05.2019
Potrjen dnevni red 16. seje Ustavnega sodišča z dne 16. 5. 2019
Številka: Su-P-16/19-4
Datum: 16. 5. 2019
 

Ustavno sodišče Republike Slovenije je na 16. seji z dne 16. 05. 2019 potrdilo naslednji dnevni red:
 
1. Potrditev zapisnika 15. seje Ustavnega sodišča z dne 9. 5. 2019 (Su-P-15/19)

2. Petra Janša in drugi, Polhov Gradec – Ustavna pritožba zoper sodbo Okrajnega sodišča v Kranju št. ZSV 437/2012 z dne 6. 2. 2014 (Prekrški, varstvo osebnih podatkov) (Up-349/14)

3. Blaž Kovačič Mlinar, Ljubljana – Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. II Kp 8522/2013 z dne 12. 7. 2018 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani št. X K 8522/2013 z dne 21. 5. 2018 (Kazenska zadeva, kaznovanje zagovornika, kršitev 22., 23., 25., 29., 74 in 137. člena Ustave ter 6. 8. in 11. člena EKČP) (Up-1212/18)

4. Josip Belušić, Koper/Capodistria – Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Kopru št. II Kp 1597/2015 z dne 17. 3. 2016 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Postojni št. I K 1597/2015 z dne 14. 1. 2016 (Kazenska zadeva) (Up-449/16)

5. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Ljubljana – Zahteva za odločitev o sporu glede pristojnosti med Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Okrajnim sodiščem v Celju (Prekrški, priznanje in izvršitev tuje odločbe o prekršku) (P-1/19)

6. Ida Erjavec Burnik, Komenda – Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti prvega odstavka 24. člena v zvezi z drugim odstavkom 3. člena Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 40/09, 109/12, 54/15 in 11/18) (U-I-418/18)

Ida Erjavec Burnik, Komenda – Ustavna pritožba zoper odločbo Višjega sodišča v Ljubljani št. IV Kp 25768/2012 z dne 22. 5. 2018 v zvezi z odločbo Okrožnega sodišča v Ljubljani št. I IKZ 25768/2012 z dne 19. 4. 2018 (Kazenska zadeva, prošnja obsojenca za odlog izvršitve kazni zapora) (Up-920/18)

7. Umer Bojan s.p., GPK Geodetsko podjetje Koper, Koper/Capodistria – Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti četrtega odstavka 13. člena Statuta Inženirske zbornice Slovenije (Uradni list RS, št. 37/18) (U-I-133/19)

8. Vlada Republike Slovenije, Ljubljana – Zahteva za oceno ustavnosti in zakonitosti prvega in tretjega odstavka 3. člena, drugega in šestega odstavka 26. člena, četrtega in petega odstavka 28. člena in 53. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Kungota (Uradni list Republike Slovenije, št. 89/2003, Medobčinski uradni vestnik Štajerske in Koroške regije, št. 26/2007, 16/2008, 4/2015, 20/2015) (U-I-91/17)

9. Matjaž Bizjak in drugi, Golnik – Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Kopru št. II Kp 5961/2013 z dne 23. 11. 2016 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Kopru št. X K 5961/2013 z dne 14. 10. 2016 (Kazenska zadeva, začasno zavarovanje zahtevka za odvzem premoženjske koristi) (Up-1075/16)

Matjaž Bizjak in drugi, Golnik – Ustavna pritožba zoper sodbo Višjega sodišča v Kopru št. III Kp 5961/2013 z dne 6. 4. 2017 v zvezi s sodbo Okrožnega sodišča v Kopru št. X K 5961/2013 z dne 15. 4. 2014 (Kazenska zadeva, obsodilna sodba, odvzem premoženjske koristi tretji osebi, kršitev 2., 22., 23., 29., 31. in 33. člena Ustave) (Up-420/17)

Brane Gorše in drugi, Ljubljana Šentvid – Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Kopru št. II Kp 5961/2013 z dne 18. 5. 2017 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Kopru št. X K 5961/2013 z dne 14. 4. 2017 (Kazenska zadeva, začasno zavarovanje zahtevka za odvzem premoženjske koristi, podaljšanje ukrepa, enako varstvo pravic, pravica do sodnega varstva, pravica do zasebne lastnine) (Up-543/17)

Brane Gorše in drugi, Ljubljana Šentvid – Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Kopru št. II Kp 5961/2013 z dne 21. 12. 2017 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Kopru št. X K 5961/2013 z dne 13. 10. 2017 (Kazenska zadeva, začasno zavarovanje zahtevka za odvzem premoženjske koristi, podaljšanje zavarovanja) (Up-248/18)

Brane Gorše, Ljubljana – Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 245. člena Kazenskega zakonika (Uradni list RS št. 55/08, 66/08, 39/09 in 91/11) (U-I-123/16)

Brane Gorše, Ljubljana – Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Ips 5961/2013 z dne 14. 4. 2016 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Kopru št. III Kp 5961/2013 z dne 28. 11. 2014 in sodbo Okrožnega sodišča v Kopru št. X K 5961/2013 z dne 15. 4. 2014 (Up-590/16)
 
10. A. B. iz C.– Postopek za oceno ustavnosti Zakona o duševnem zdravju (Uradni list RS, št. 77/08 - ZDZdr) (U-I-477/18)
 
A. B. iz C.– Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. II Ips 357/2017 z dne 11. 1. 2018 in sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. II Cp 2803/2017 z dne 7. 12. 2017 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Ljubljani št. Pr 24/2017, Pr 200/2017 z dne 1. 12. 2017 in postopek za oceno ustavnosti Zakona o duševnem zdravju (Uradni list RS, št. 77/08 - ZDZdr) (Nepravda, sprejem osebe v varovani oddelek socialnovarstvenega zavoda brez privolitve) (Up-93/18)
 
11. Daoud Saadaoui, Miklavž pri Ormožu – Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Ips 34489/2013 z dne 18. 12. 2014 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Mariboru št. III Kp 34489/2013 z dne 8. 4. 2014 in s sodbo Okrožnega sodišča na Ptuju št. I K 34489/2013 z dne 4. 12. 2013 (Kazenska zadeva, obsodilna sodba, zaporna kazen, priznanje krivde, pravna kvalifikacija, kršitev 14., 22., 23. in 25. člena Ustave) (Up-186/15)

12. Razno
 
                                                                                              
 
dr. Sebastian Nerad  
Generalni sekretar