Arhiv sej

AktualnoSeje

05.06.2019
Potrjen dnevni red 18. seje Ustavnega sodišča z dne 5. 6. 2019
Številka: Su-P-18/19-5
Datum: 5. 6. 2019
 
 
 
Ustavno sodišče Republike Slovenije je na 18. seji z dne 5. 6. 2019 potrdilo naslednji dnevni red:
 
1. Potrditev zapisnika 17. seje Ustavnega sodišča z dne 23. 5. 2019 (Su-P-17/19)

2. Varuh človekovih pravic, Ljubljana – Zahteva za oceno ustavnosti 10.b člena Zakona o tujcih (Uradni list RS, št. 16/17 - uradno prečiščeno besedilo - ZTuj-2) (U-I-59/17)

2.a Kovačič Vilijem (Vili), Ljubljana – Pobuda za oceno ustavnosti Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 in 68/17 – ZLV). (U-I-37/19)

Viljem (Vili) Kovačič , Ljubljana – Ustavna pritožba zoper sodbo Upravnega sodišča št. I U 2590/2018 z dne 25. 1. 2019 in pobuda za oceno ustavnosti Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 in 68/17 – ZLV) (Volitve, varstvo volilne pravice) (Up-135/19)

3. Blaž Kovačič Mlinar, Ljubljana – Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. II Kp 8522/2013 z dne 12. 7. 2018 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani št. X K 8522/2013 z dne 21. 5. 2018 (Kazenska zadeva, kaznovanje zagovornika, kršitev 22., 23., 25., 29., 74 in 137. člena Ustave ter 6. 8. in 11. člena EKČP) (Up-1212/18)

4. Tadeja Zima Jenull, Ljubljana – Pobuda za oceno ustavnosti prvega odstavka 44. člena in 45. člena Zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 91/09, 33/11, 46/13, 63/13, 69/13 - popr. in 17/15 - ZSS) (U-I-78/16)

Tadeja Zima Jenull, Ljubljana – Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. X Ips 365/2014 z dne 24. 2. 2016 v zvezi s sodbo Upravnega sodišča v Ljubljani št. I U 444/2013 z dne 4. 6. 2014 (Drugi upravni spori, uvrstitev sodnika v plačni razred) (Up-384/16)

5. Ida Erjavec Burnik, Komenda – Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti prvega odstavka 24. člena v zvezi z drugim odstavkom 3. člena Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 40/09, 109/12, 54/15 in 11/18) (U-I-418/18)

Ida Erjavec Burnik, Komenda – Ustavna pritožba zoper odločbo Višjega sodišča v Ljubljani št. IV Kp 25768/2012 z dne 22. 5. 2018 v zvezi z odločbo Okrožnega sodišča v Ljubljani št. I IKZ 25768/2012 z dne 19. 4. 2018 (Kazenska zadeva, prošnja obsojenca za odlog izvršitve kazni zapora) (Up-920/18)

6. Špela Mlakar, Ljubljana – Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Ips 72264/2010 z dne 13. 10. 2016 (Kazenska zadeva, Oprostilna sodba Vrhovnega sodišča, pravica oškodovanca kot tožilca do izjave) (Up-1084/16)

7. Odvetniška zbornica Slovenije in drugi, Ljubljana – Ustavna pritožba zoper - odredbo Okrožnega sodišča v Mariboru št. I Kpd 24484/2014 z dne 10. 10. 2014: - odredbo Okrožnega sodišča v Mariboru št. V Kpd 24484/2014 z dne 23. 12. 2016; - sklep Višjega sodišča v Mariboru št. II Kp 24484/2014 z dne 29. 6. 2017 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Mariboru št. V Kpd 24484/2014 z dne 31. 1. 2017; - odredbo Okrožnega sodišča v Mariboru št. V Kpd 24484/2014 z dne 25. 5. 2017; - sklep Okrožnega sodišča v Mariboru št. V Kpd 24484/2014 z dne 13. 9. 2017. (Kazenska zadeva, zaseg in preiskava elektronske naprave Odvetniške pisarne, zavrnitev zahteve za vrnitev elektronske naprave, odreditev izvedenskega dela, preiskava stanovanja in poslovnih prostorov, enako varstvo pravic, pravna jamstva v kazenskem postopku, varstvo pravic zasebnosti, nedotakljivost stanovanja, varstvo tajnosti pisem in varstvo osebnih podatkov) (Up-841/17)

Odvetniška zbornica Slovenije, Ljubljana – Ustavna pritožba zoper: - odredbo Okrožnega sodišča v Mariboru št. I Kpd 24484/2014 z dne 13. 2. 2015; - odredbo Okrožnega sodišča v Mariboru št. V Kpd 24484/2014 z dne 25. 5. 2017; - sklep Višjega sodišča v Mariboru II Kp 24484/2014 z dne 18. 1. 2018 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Mariboru št. V Kpd 24484/2014 z dne 13. 9. 2017 in - odredbo Okrožnega sodišča v Mariboru št. V Kpd 24484/2018 z dne 15. 3. 2018 (Kazenska zadeva, zaseg in preiskava elektronske naprave odvetniške pisarne) (Up-617/18)

Ljubo Peče, Maribor – Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Mariboru št. II Kp 24484/2014 z dne 18. 1. 2018 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Mariboru št. V Kpd 24484/2014 z dne 13. 9. 2017, zoper odredbo Okrožnega sodišča v Mariboru št. V Kpd 24484/2014 z dne 25. 5. 2017, zoper odredbo Okrožnega sodišča v Mariboru št. I Kpd 24484/2014 z dne 13. 2. 2015, ter zoper odredbo Okrožnega sodišča v Mariboru št. V Kpd 24484/2014 z dne 15. 3. 2018 (Kazenska zadeva, hišna preiskava, preiskava elektronskih in z njo povezanih naprav ter nosilcev elektronskih podatkov, odreditev izvedenstva za računalništvo in informatiko, zaseg predmetov, pravica do odvetniške zasebnosti) (Up-679/18)
 
8. Sodni svet Republike Slovenije, Ljubljana – Zahteva za oceno ustavnosti 74. in 76.a člena Zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 91/09, 33/11, 46/13, 63/13, 69/13 – popr., in 17/15 - ZSS) (U-I-159/19)

9. Razno
 
 
                                                                 

dr. Sebastian Nerad 
Generalni sekretar