Arhiv sej

AktualnoSeje

17.06.2019
Potrjen dnevni red 21. seje Ustavnega sodišča z dne 17. 6. 2019
Številka: Su-P-21/19-2
Datum:  17. 6. 2019
  

Ustavno sodišče Republike Slovenije je na 21. seji z dne 17. 6. 2019 potrdilo naslednji dnevni red:

1. Milan Čekada in drugi , Rakek – Pobuda za oceno ustavnosti 40., 42.c, 44., 53., 55., 76. in 194. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 93/07, 28/09, 51/10, 26/11, 53/14, 54/15 in 11/18 – ZIZ) (U-I-164/19)

Milan Čekada in drugi, Rakek – Ustavna pritožba zoper odredbo o prodaji Okrajnega sodišča v Cerknici št. In 14/2012 in pristopi št. In 15/2012, št. In 17/12, št. In 43/2014, št. In 46/2014 in št. In 47/2014 z dne 19. 4. 2019 (Izvršba, ponovna odredba o prodaji nepremičnine, pravnomočno ustavljena izvršba) (Up-607/19)