Arhiv sej

AktualnoSeje

15.07.2019
Potrjen dnevni red 25. seje Ustavnega sodišča z dne 15. 7. 2019
Številka: Su-P-25/19-3
Datum: 15. 7. 2019

 
 
Ustavno sodišče Republike Slovenije je na 25. seji z dne 15. 7. 2019 potrdilo naslednji dnevni red:
 
1. Pravno-informacijski center nevladnih organizacij - PIC, Ljubljana – Pobuda za oceno ustavnosti Zakona o interventnem odvzemu osebkov vrst rjavega medveda (Ursus arctos) in volka (Canis lupus) iz narave (Uradni list RS, št. 43/19 – ZIOMVN)
(U-I-194/19)

2. Vesna Bergant Rakočević, Ljubljana – Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. U 2/2019 z dne 12. 6. 2019 v zvezo z odločbo Sodnega sveta št. Su 558/2018 z dne 14. 2. 2019 (Drugi upravni spori, imenovanje na sodniško mesto vrhovnega sodnika) (Up-757/19)
 
3. A. B. iz C – Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 44. člena Zakona o nepravdnem postopku (Uradni list SRS, št. 30/86 in 20/88 – popr. – ZNP) ter prvega, drugega in tretjega odstavka 57. člena, tretjega odstavka 61. člena, drugega odstavka 62. člena, tretjega odstavka 63. člena in drugega odstavka 216. člena Zakona o nepravdnem postopku (Uradni list RS, št. 16/19 - ZNP-1) (U-I-179/19) 

A. B. iz C – Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. II DoR 496/2018, II DoR 502/2018 z dne 16. 5. 2019 in zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. II Cp 65/2018 z dne 17. 10. 2018 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Ljubljani št. N 385/2014 z dne 24. 11. 2017 (Up-694/19)
 
4. Razno
                                         
           
           
 
          dr. Sebastian Nerad
         Generalni sekretar