Arhiv sej

AktualnoSeje

27.09.2018
Potrjen dnevni red 26. seje Ustavnega sodišča z dne 27. 9. 2018
Številka:       Su-P-26/18-3
Datum:         27. 9. 2018


Ustavno sodišče Republike Slovenije je na 26. seji z dne 27. 9. 2018 potrdilo naslednji dnevni red:
 
1. Potrditev zapisnika 25. seje Ustavnega sodišča z dne 20. 9. 2018 (Su-P-25/18)

2. Teja Kump in drugi, Novo mesto – Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. II DoR 233/2014 z dne 28. 8. 2014 in zoper sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cp 3268/2013 z dne 7. 5. 2014 v zvezi s sodbo Okrožnega sodišča v Novem mestu št. P 117/2011 z dne 26. 8. 2013 ter zoper sklep Vrhovnega sodišča št. II Ips 125/2015 z dne 25. 8. 2016 in sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cp 2103/2014 z dne 15. 10. 2014 v zvezi s sodbo Okrajnega sodišča v Novem mestu št. P 128/2013 z dne 9. 1. 2014 (Pravda, ugotovitev služnosti, odškodnina) (Up-849/14)

3. Banka Slovenije, Ljubljana – Zahteva za oceno ustavnosti drugega stavka druge alineje drugega odstavka in tretjega odstavka 52.a člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 58/02, 85/02 - popr., 39/06, 59/11 in 55/2017) ter 2. člena Zakona o dopolnitvi Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 55/17) (Brez spora, Neodvisnost centralne banke (U-I-168/17)

4. Varuh človekovih pravic, Ljubljana – Zahteva za oceno ustavnosti 10.b člena Zakona o tujcih (Uradni list RS, št. 16/17 - uradno prečiščeno besedilo - ZTuj-2) (U-I-59/17)

5. Upravno sodišče Republike Slovenije, Ljubljana – Zahteva za oceno ustavnosti drugega odstavka 6. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12, 110/13 in 81/15) (Drugi upravni spori, Odmera letnega plačila agenciji) (U-I-49/17)

Upravno sodišče Republike Slovenije, Ljubljana – Zahteva za oceno ustavnosti drugega odstavka 6. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12 in 110/13 - ZEKom-1) (U-I-98/17)

6. Ferdinand Kunst, Šempeter v Savinjski dolini – Pobuda za oceno ustavnosti 53. in 56. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08 in 57/12) (U-I-26/16)

Ferdinand Kunst, Šempeter v Savinjski dolini – Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. X Ips 20/2014 z dne 18. 11. 2015 v zvezi s sodbo Upravnega sodišča št. I U 47/2013 z dne 20. 11. 2013 (Drugi upravni spori, neposredna plačila v kmetijstvu) (Up-105/16)

7. Ana Toplak in drugi, Maribor – Pobuda za oceno ustavnosti tretjega odstavka 18.a člena Zakona o maturi (Uradni list RS, št. 1/07 - uradno prečiščeno besedilo - ZMat) in osmega odstavka 64. člena ter 65. člena Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06 - uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 107/10, 87/11 in 63/13 - ZOsn) (U-I-37/16)
 
8. Razno
 
 
dr. Sebastian Nerad
Generalni sekretar