Arhiv sej

AktualnoSeje

05.09.2019
Potrjen dnevni red 27. seje Ustavnega sodišča z dne 5. 9. 2019
Številka: Su-P-27/19-3
Datum: 5. 9. 2019
 
 
Ustavno sodišče Republike Slovenije je na 27. seji z dne 5. 9. 2019 potrdilo naslednji dnevni red:

1. Martin Jaklič, Ljubljana – Pobuda za oceno ustavnosti prvega odstavka 344. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 - uradno prečiščeno besedilo, 10/15 – popr. in 27/16 – ZFPPIPP) (Insolvencni postopek) (U-I-206/19)

Martin Jaklič, Ljubljana – Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. Cst 287/2019 z dne 19. 6. 2019 v zvezi s sklepoma Okrožnega sodišča v Ljubljani št. St 5874/2015 z dne 18. 4. 2019 in z dne 17. 5. 2019 (Insolvencni postopek, prodaja nepremičnine v stečajnem postopku, razpis dražbe) (Up-941/19)

2. Razno


dr. Sebastian Nerad
Generalni sekretar