Arhiv sej

AktualnoSeje

26.01.2017
Potrjen dnevni red 3. seje Ustavnega sodišča z dne 26. 1. 2017
Številka: Su-P-3/17-3
Datum: 26. 1. 2017

 
Ustavno sodišče Republike Slovenije je na 3. seji z dne 26. 1. 2017 potrdilo naslednji dnevni red:
 
1. Potrditev zapisnika 2. seje Ustavnega sodišča z dne 19. 1. 2017 (Su-P-2/17)

2. Boris Taurer, Ljubljana – Postopek za oceno ustavnosti Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 109/06 - uradno prečiščeno besedilo - ZPIZ-1) (U-I-67/16)

Boris Taurer, Ljubljana – Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 69/2012 z dne 4. 12. 2012 v zvezi s sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Psp 370/2011 z dne 15. 12. 2011 in s sodbo Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani št. V Ps 1181/2010 z dne 2. 9. 2011 in postopek za oceno ustavnosti Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 109/06 - uradno prečiščeno besedilo - ZPIZ-1) (Socialni spor, naknadna odmera starostne pokojnine (sodba)) (Up-195/13)

3. Policijska postaja Ljubljana Bežigrad, Ljubljana – Zahteva za odločitev o sporu glede pristojnosti med Policijsko postajo Ljubljana Bežigrad in Okrajnim sodiščem v Ljubljani (Prekrški) (P-3/15)

4. Oliver Mačkič, Trebnje – Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Ips 90103/2010 z dne 10. 10. 2013 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Kopru št. III Kp 90103/2010 z dne 26. 7. 2012 in s sodbo Okrožnega sodišča v Kopru št. I K 90103/2010 z dne 21. 3. 2012 (Kazenska zadeva, obsodilna sodba, NKD velike tatvine, uporaba izsledkov PPU za nekataloška KD, ekskluzija, ne bis in idem v zvezi z zavrnitvijo preiskave, nepristranskost sodnika) (Up-57/14)

5. Alfonz Novak, Makole – Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Ips 44584/2011 z dne 5. 12. 2013 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Mariboru št. IV Kp 44584/2011 z dne 23. 4. 2013 in s sodbo Okrajnega sodišča v Slovenski Bistrici št. I K 44584/2011 z dne 18. 6. 2012 (Kazenska zadeva, pogojna obsodba, uporaba milejšega zakona)(Up-152/14)

6. Jadran Dodič, Kozina – Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 7/2015 z dne 25. 5. 2015 v zvezi s sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Pdp 366/2014 z dne 25. 9. 2014 in sodbo Delovnega sodišča v Kopru št. Pd 364/2012 z dne 28. 1. 2014 (Delovni spor, odpoved pogodbe o zaposlitvi, plačilo razlike v plači in odpravnine) (Up-561/15)

7. Jože Gaiser, Ravne na Koroškem – Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Ips 46028/2011 z dne 17. 7. 2014 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Mariboru št. II Kp 46028/2011 z dne 9. 1. 2014 in s sodbo Okrožnega sodišča na Ptuju št. I K 46028/2011 z dne 16. 10. 2013 in zoper sklep Okrožnega sodišča na Ptuju št. II Ks 46028/2011 z dne 10. 5. 2012 (Kazenska zadeva, obsodilna sodba, zavrnitev ugovora zoper obtožnico, nevročitev spremenjene obtožnice) (Up-818/14)

8. Razno
 

                                                                                                       dr. Sebastian Nerad
                                                                                                         Generalni sekretar