Arhiv sej

AktualnoSeje

16.11.2017
Potrjen dnevni red 30. seje Ustavnega sodišča z dne 16. 11. 2017
Številka:       Su-P-30/17-3
Datum:          16. 11. 2017


Ustavno sodišče Republike Slovenije je na 30. seji z dne 16. 11. 2017 potrdilo naslednji dnevni red:

1.        Potrditev zapisnika 29. seje Ustavnega sodišča z dne 9. 11. 2017 (Su-P-29/17)

2.        Boris Popovič, Koper – Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Ips 35836/2010 z dne 6. 3. 2014 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Kopru št. II Kp 35836/2010 z dne 24. 1. 2013 in s sodbo Okrožnega sodišča v Kopru št. IK 35836/2010 z dne 13. 1. 2012 (Kazenska zadeva, obrazloženost sodne odločbe, nepristransko sodišče, izvajanje dokazov v korist) (Up-381/14)

3.        Občina Postojna, Postojna – Zahteva za oceno ustavnosti Zakona o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (Uradni list RS, št. 80/10, 106/10 - popr. in 57/12) in Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14 in 56/15) ter za oceno ustavnosti in zakonitosti Uredbe o državnem prostorskem načrtu za Osrednje vadišče Slovenske vojske Postojna (Uradni list RS, št. 17/14) (U-I-164/14)

4.        Alpe Adria Green, mednarodno društvo za varstvo okolja in narave, Jesenice – Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti Uredbe o državnem prostorskem načrtu za Osrednje vadišče Slovenske vojske Postojna (Uradni list RS, št. 17/14) (U-I-37/15)

5.        Vinko Merc, Maribor – Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Ips 58000/2012 z dne 11. 12. 2014 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Mariboru št. II Kp 58000/2012 z dne 12. 3. 2014 in s sodbo Okrožnega sodišča v Mariboru št. I K 58000/2012 z dne 29. 5. 2013 (Kazenska zadeva, obsodilna sodba, kaznivo dejanje napeljevanje h kaznivemu dejanju zlorabe položaja ali pravic, kazen zapora) (Up-96/15)
 
6.        Jadran Dodič, Kozina – Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 7/2015 z dne 25. 5. 2015 v zvezi s sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Pdp 366/2014 z dne 25. 9. 2014 in sodbo Delovnega sodišča v Kopru št. Pd 364/2012 z dne 28. 1. 2014 (Delovni spor, odpoved pogodbe o zaposlitvi, plačilo razlike v plači in odpravnine)  (Up-561/15)

7.        Sindikat finančnih organizacij Slovenije, Republiški odbor, Ljubljana – Zahteva za oceno ustavnosti tretjega odstavka 54. člena, 2. točke prvega odstavka 57. člena, drugega odstavka 57. člena, 4. točke prvega odstavka 63. člena, 2. točke prvega odstavka 67. člena in drugega odstavka 67. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS št. 93/15).       (U-I-32/16)

8. Sindikat zavarovalnih zastopnikov Slovenije, Novo mesto – Zahteva za oceno ustavnosti 57. in 67. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 93/15 - ZZavar-1) (U-I-69/16)
 
9.         Razno
 
                                                                                                  dr. Sebastian Nerad
                                                                                                   Generalni sekretar