Arhiv sej

AktualnoSeje

13.12.2018
Potrjen dnevni red 35. seje Ustavnega sodišča z dne 13. 12. 2018
Številka: Su-P-35/18-6
Datum: 13. 12. 2018
 
 
Ustavno sodišče Republike Slovenije je na 35. seji z dne 13. 12. 2018 potrdilo naslednji dnevni red:
 
1. Potrditev zapisnika 34. seje Ustavnega sodišča z dne 5. 12. 2018 (Su-P-34/18)

2. Odvetniška zbornica Slovenije, Ljubljana – Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. I Ip 1769/2016 z dne 14. 6. 2016 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Ljubljani št. 0963 I 1353/2013 z dne 24. 2. 2016 (Izvršba, odločba disciplinskega organa OZS, izvršilni naslov) (Up-731/16)

Odvetniška zbornica Slovenije, Ljubljana – Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. I Ip 1046/2017 z dne 7. 6. 2017 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Ljubljani št. 2673 I 2526/2015 z dne 14. 1. 2017 (Izvršba, Razveljavitev sklepa o izvršbi) (Up-742/17)

3. Božidar Samarđić – Ustavna pritožba zoper sklep Okrožnega sodišča v Ljubljani št. I Ks 41420/2018 z dne 30. 10. 2018 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani št. II Kpd 41420/2018 z dne 18. 10. 2018 (Kazenska zadeva, izročitev tujca, Črna Gora, prepoved mučenja, pravica do obrazloženosti sodne odločbe) (Up-1472/18)
 
4. Blaž Kovačič Mlinar, Ljubljana – Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. II Kp 8522/2013 z dne 12. 7. 2018 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani št. X K 8522/2013 z dne 21. 5. 2018 (Kazenska zadeva, kaznovanje zagovornika, kršitev 22., 23., 25., 29., 74 in 137. člena Ustave ter 6. 8. in 11. člena EKČP) (Up-1212/18)
 

5. Petra Janša in drugi, Polhov Gradec – Ustavna pritožba zoper sodbo Okrajnega sodišča v Kranju št. ZSV 437/2012 z dne 6. 2. 2014 (Prekrški, varstvo osebnih podatkov) (Up-349/14)

6. Poslovni sistem Mercator, d.d. in drugi, Ljubljana – Pobuda za oceno ustavnosti 61.f člena, prvega in drugega odstavka 61.g člena, prvega odstavka 61.h člena in 177.a člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 26/14, 32/15, 27/17 in 22/18) ter četrtega odstavka 14. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 22/18) (U-I-491/18)
 
7. Generalni državni tožilec, Ljubljana – Zahteva za oceno ustavnosti četrtega odstavka 153. člena in drugega odstavka 154. člena Zakon o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 47/13, 87/14 in 66/17) (Kazenska zadeva, uničenje gradiva zbranega s preiskovalnimi ukrepi po poteku dveh let od konca izvajanja ukrepov) (U-I-462/18)

8. Irena Ferme – Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. Cst 462/2018 z dne 2. 10. 2018 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani št. St 2775/2017 z dne 5. 9. 2018 (Insolvencni postopek, pristojnost sodišča)(Up-1385/18)

9. Boštjan Brumen, Jakobski Dol – Ustavna pritožba zoper sodbo Okrožnega sodišča v Mariboru št. III K 12533/2012 z dne 9. 5. 2018 (Kazenska zadeva, zloraba uradnega položaja ali uradnih pravic, pogojna obsodba, ustavna pritožba vložena pred izčrpanjem rednega pravnega sredstva) (Up-1471/18)
 
10. Razno
 
dr. Sebastian Nerad
Generalni sekretar