Arhiv sej

AktualnoSeje

20.12.2017
Potrjen dnevni red 35. seje Ustavnega sodišča z dne 20. 12. 2017
Številka: Su-P-35/17-4
Datum: 20. 12. 2017
 
Ustavno sodišče Republike Slovenije je na 35. seji z dne 20. 12. 2017 potrdilo naslednji dnevni red:
 
1. Potrditev zapisnika 34. seje Ustavnega sodišča z dne 14. 12. 2017 (Su-P-34/17)

2. A. B. in C. – Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 211/2014 z dne 21. 4. 2015 v zvezi s sodbo in sklepom Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Psp 407/2014 z dne 21. 8. 2014 ter s sodbo in sklepom Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani št. XII Ps 3577/2012 z dne 20. 5. 2014 (Socialni spor, priznanje II. kategorije invalidnosti) (Up-454/15)
 
3. Zoran Marković, Maribor – Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. Cst 208/2015 z dne 1. 4. 2015 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Mariboru št. St 1250/2014 z dne 11. 3. 2015 (Insolvencni postopek, postopek odpusta obveznosti v postopku osebnega stečaja, vprašanje prevzemanja novih obveznosti) (Up-374/15)

4. Boštjan Brumen, Jakobski Dol – Ustavna pritožba zoper vabilo zagovorniku na glavno obravnavo Okrožnega sodišča v Mariboru št. III K 12533/2012 z dne 25. 5. 2017 in zoper dopis o preklicu in preložitvi glavne obravnave Okrožnega sodišča v Mariboru št. III K 12533/2012 z dne 6. 6. 2017 (Kazenska zadeva, vabljenje na glavno obravnavo, vodenje kazenskega postopka po uradni dolžnosti) (Up-777/17)

5. Sava Turizem d.d., Ljubljana – Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti 5., 6., 7., 8., 9., 10., 12., 13. in 14. člena Uredbe o koncesiji za rabo termalne vode iz vrtin Mt-1/60, Mt-4/74, Mt-5/82, Mt-6/83 in Mt-7/93 za ogrevanje in potrebe kopališča Terme 3000 – Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 103/15) (U-I-227/16)

6. Občina Tolmin, Tolmin – Zahteva za oceno ustavnosti 121. člena Zakona o lekarniški dejavnosti (Uradni list RS, št. 85/16 - ZLD-1) (U-I-166/17)

7. Banka Slovenije, Ljubljana – Zahteva za oceno ustavnosti drugega stavka druge alineje drugega odstavka in tretjega odstavka 52.a člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 58/02, 85/02 - popr., 39/06, 59/11 in 55/2017) ter 2. člena Zakona o dopolnitvi Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 55/17) (Brez spora, Neodvisnost centralne banke ) (U-I-168/17)

8. Razno
 
dr. Sebastian Nerad
Generalni sekretar