Arhiv sej

AktualnoSeje

19.12.2018
Potrjen dnevni red 36. seje Ustavnega sodišča z dne 19. 12. 2018
Številka: Su-P-36/18-3
Datum: 19. 12. 2018
 
 
 
Ustavno sodišče Republike Slovenije je na 36. seji z dne 19. 12. 2018 potrdilo naslednji dnevni red:
 
1. Potrditev zapisnika 35. seje Ustavnega sodišča z dne 13. 12. 2018 (Su-P-35/18)

2. Klemen Boštjančič, Ljubljana – Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. II Ips 337/2016 z dne 20. 3. 2017 (Up-495/17)

3. Vlada Republike Slovenije, Ljubljana – Zahteva za oceno ustavnosti in zakonitosti druge vrstice razpredelnice iz 8. člena (skupina B), 11.a člena, 13. člena, drugega odstavka 14. člena, drugega, tretjega, četrtega, petega in šestega odstavka 15. člena in 15.a člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Postojna (uradni list RS, št. 108/07, 117/07, 121/08, 85/10 in 106/11 (U-I-398/18)
 
4. Razno
 
                                                                                               
 
dr. Sebastian Nerad  
Generalni sekretar