Arhiv sej

AktualnoSeje

07.02.2019
Potrjen dnevni red 4. seje Ustavnega sodišča z dne 7. 2. 2019
Številka: Su-P-4/19-5
Datum: 7. 2. 2019
 
 
 
Ustavno sodišče Republike Slovenije je na 4. seji z dne 7. 2. 2019 potrdilo naslednji dnevni red:
 
1. Potrditev zapisnika 3. seje Ustavnega sodišča z dne 24. 1. 2019 (Su-P-3/19)

2. Silva Bitenc Rošer - Lekarna Bitenc, Ljubljana – Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. III Ips 64/2014 z dne 28. 10. 2015 (Pravda, Ugotovitev nezakonitosti odpovedi koncesije) (Up-95/16)

3. Miro Bregar, Litija – Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. II Up 1/2016 z dne 18. 5. 2016 (Drugi upravni spori, izrek denarne kazni, pravica do pritožbe) (Up-593/16)

4. Genshipping Corporation – Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti četrtega odstavka 4. člena in drugega odstavka 14. člena Zakona o davku na tonažo (Uradni list RS, št. 97/2009 - uradno prečiščeno besedilo) (Davki) (U-I-19/18)

5. Upravno sodišče Republike Slovenije, Ljubljana – Zahteva za oceno ustavnosti 68.a člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 - uradno prečiščeno besedilo, 32/12, 94/12, 111/13, 90/14, 23/15, 97/15 in 63/16) in 25. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 111/13) (U-I-113/17)

6. Elektro Gorenjska, d.d. in drugi, Kranj – Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti četrtega do šestega odstavka 78., 81. in 82. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15) (Brez spora) (U-I-107/15)

7. Graziella Starman in drugi, Koper – Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. II Ips 151/2015 z dne 11. 2. 2016 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Kopru št. I Cp 685/2014 z dne 13. 1. 2015 in sodbo Okrožnega sodišča v Kopru št. P 583/2009 z dne 7. 5. 2014 (Pravda, ugotovitev lastninske pravice) (Up-459/16)

8. Mitja Kunstelj, Ljubljana – Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Ips 13079/2012 z dne 17. 9. 2015 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. II Kp 13079/2012 z dne 30. 10. 2014 in s sodbo Okrožnega sodišča v Ljubljani št. I K 13079/2012 z dne 13. 5. 2013 (Kazenska zadeva, zaporna kazen, KD žalitve in obrekovanja, svoboda izražanja, svoboda govora in poseg v osebno svobodo, pravica do sodnega varstva) (Up-300/16)

9. Stanko Omerzu, Maribor – Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 3. člena in četrtega odstavka 45. člena Zakona o Sodnem svetu (Uradni list RS, št. 23/17 - ZSSve) (U-I-6/19)

Stanko Omerzu, Maribor – Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. U 5/2018 z dne 9. 1. 2019 (Drugi upravni spori, začasna odstranitev iz sodniške službe in z mesta predsednika sodišča) (Up-56/19)
 
10. Stanko Omerzu, Maribor – Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti drugega odstavka 77. člena Sodnega reda (Uradni list RS, št. 87/16) v delu, ki se glasi "razen če sodnik v posamezni zadevi določi drugače", in Pravilnika o uporabi predalčnikov na Okrožnem sodišču v Mariboru, Višjem sodišču v Mariboru in Okrajnem sodišču v Mariboru št. Su 200100/2014 z dne 3. 9. 2014 (U-I-292/18)

Stanko Omerzu, Maribor – Ustavna pritožba zoper sklep Okrajnega sodišča v Mariboru št. Su 258/2018 z dne 15. 3. 2018 (Kazenska zadeva, zavrnitev zahteve za izločitev sodnika) (Up-606/18)
 
11. Razno
                                                                                           
    
mag. Tjaša Šorli
Namestnica generalnega sekretarja