Arhiv sej

AktualnoSeje

05.03.2020
Potrjen dnevni red 7. seje Ustavnega sodišča z dne 5. 3. 2020
Številka: Su-P-7/20-3
Datum: 5. 3. 2020
 

 
 
Ustavno sodišče Republike Slovenije je na 7. seji z dne 5. 3. 2020 potrdilo naslednji dnevni red:
 
1. - Potrditev zapisnika 5. seje Ustavnega sodišča z dne 13. 2. 2020 (Su-P-5/20)
    - Potrditev zapisnika 6. seje Ustavnega sodišča z dne 20. 2. 2020 (Su-P-6/20)

2. A . B. iz C.– Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Celju št. Cp 32/2019 z dne 23. 5. 2019 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Celju št. N 452/2017 z dne 30. 10. 2018 (Nepravda, ureditev stikov starih staršev z mladoletnima vnukoma) (Up-677/19)

3. BSB INŽENIRING d.o.o., Selnica ob Dravi – Ustavna pritožba zoper sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. PRp 250/2018 z dne 15. 11. 2018 v zvezi s sodbo Okrajnega sodišča v Ljubljani št. PR 420/2016-2453 z dne 11. 7. 2018 (Prekrški, javna naročila) (Up-150/19)

Borut Ramšak, Maribor – Ustavna pritožba zoper sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. PRp 250/2018 z dne 15. 11. 2018 v zvezi s sodbo Okrajnega sodišča v Ljubljani št. PR 420/2016-2453 z dne 11. 7. 2018 (Prekrški, javna naročila (Up-151/19)

4. Ida Erjavec Burnik, Komenda – Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti prvega odstavka 24. člena v zvezi z drugim odstavkom 3. člena Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 40/09, 109/12, 54/15 in 11/18) ter postopek za oceno ustavnosti Zakona o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 47/13 in 87/14) (U-I-418/18)

Ida Erjavec Burnik, Komenda – Ustavna pritožba zoper odločbo Višjega sodišča v Ljubljani št. IV Kp 25768/2012 z dne 22. 5. 2018 v zvezi z odločbo Okrožnega sodišča v Ljubljani št. I IKZ 25768/2012 z dne 19. 4. 2018 (Kazenska zadeva, prošnja obsojenca za odlog izvršitve kazni zapora) (Up-920/18)

5. Jože Kojc, Zgornja Korena – Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Kopru št. I Kp 62515/2018 z dne 7. 3. 2019 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Kopru št. X Ks 62515/2018 z dne 21. 2. 2019 (Kazenska zadeva, podaljšanje pripora v fazi preiskave, ponovitvena nevarnost, kaznivo dejanje zloraba prostitucije, enako varstvo pravic, pravna jamstva v kazenskem postopku) (Up-529/19)

6. Banka Slovenije, Ljubljana – Zahteva za začetek postopka za oceno ustavnosti 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13., 14., 15. 16., 17. 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 27., 28., 29., 35, 36., 37., 38., 40., 41., 43., in 44. člena Zakona o postopku sodnega in izvensodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank (Uradni list RS, št. 72/19) ter 350.a člena Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 99/10 – uradno prečiščeno besedilo, 35/11, 52/11 – popr., 59/11, 85/11, 48/12, 105/12, 56/13 in 96/13) (Pravda, Izbris finančnih instrumentov) (U-I-4/20)

7. Silvo Flisar, Tišina – Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti prvega odstavka 4. člena Zakona o postopku sodnega in izvensodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank (Uradni list RS, št. 72/19 (Pravda) (U-I-472/19)

8. Janez Tičar in drugi, Bohinjska Bistrica – Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. II DoR 426/2019 z dne 14. 11. 2019 in zoper sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. II Cp 1915/2018 z dne 29. 5. 2019 v zvezi s sodbo Okrožnega sodišča v Ljubljani št. P 2185/2016-III z dne 28. 3. 2018 (Pravda, Odškodnina) (Up-69/20)

9. T-2, družba za ustvarjanje, razvoj in trženje elektronskih komunikacij in opreme d.o.o., Ljubljana – Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. V Cpg 924/2018 z dne 14. 12. 2018 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani št. VIII Pg 1391/2017 z dne 23. 10. 2018 (Gospodarski spor, vračilo sodne takse) (Up-326/19)

10. Lucija Užmah, Ljubljana – Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cp 1542/2018 z dne 14. 6. 2019 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Ljubljani št. III N 298/2008 z dne 26. 2. 2018 (Nepravda, ugotovitev skupnega pripadajočega zemljišča, ZVEtL-1) (Up-50/20)
 
11. Razno

dr. Sebastian Nerad
Generalni sekretar