Arhiv sej

AktualnoSeje

08.01.2019
Predlog dnevnega reda 1. seje Ustavnega sodišča, ki bo 8. 1. 2019
Številka: Su-P-1/19-2
Datum: 8. 1. 2019
 

 
Predsednik Ustavnega sodišča sklicuje 1. sejo Ustavnega sodišča Republike Slovenije, ki bo v četrtek, 10. 1. 2019, ob 9.30 uri v salonu Ustavnega sodišča z naslednjim predlogom dnevnega reda:
 
1. Potrditev zapisnika 36. seje Ustavnega sodišča z dne 19. 12. 2018 (Su-P-36/18)

2. Robert Rotar, Ljubljana – Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Ips 8092/2010 z dne 8. 5. 2014 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. II Kp 8092/2010 z dne 14. 3. 2013 in s sodbo Okrožnega sodišča v Novem mestu št. II K 8092/2010 z dne 15. 3. 2012 (Kazenska zadeva, dokazi iz davčnega postopka, zakonski znaki kaznivega dejanja davčne zatajitve) (Up-608/14)

3. Kati Mininčič, Solkan – Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. I Kp 8696/2014 z dne 8. 1. 2015 v zvezi s sklepom Višjega sodišča v Kopru št. II Kp 8696/2014 z dne 23. 10. 2014 (Kazenska zadeva, kaznovanje pooblaščenke oškodovanca, žalitev sodišča v pritožbi) (Up-455/15)

4. Upravno sodišče Republike Slovenije, Ljubljana – Zahteva za oceno ustavnosti drugega odstavka 6. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12, 110/13 in 81/15) (Drugi upravni spori, Odmera letnega plačila agenciji) (U-I-49/17)

Upravno sodišče Republike Slovenije, Ljubljana – Zahteva za oceno ustavnosti drugega odstavka 6. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12 in 110/13 - ZEKom-1) (U-I-98/17)

5. Varuh človekovih pravic, Ljubljana – Zahteva za oceno ustavnosti 10.b člena Zakona o tujcih (Uradni list RS, št. 16/17 - uradno prečiščeno besedilo - ZTuj-2) (U-I-59/17)
 
6. Razno
 

dr. Sebastian Nerad
Generalni sekretar