Arhiv sej

AktualnoSeje

14.06.2019
Predlog dnevnega reda 21. seje Ustavnega sodišča, ki bo 17. 6. 2019
Številka: Su-P-21/19-2
Datum:  14. 6. 2019

 
 
Predsednik Ustavnega sodišča sklicuje 21. sejo Ustavnega sodišča Republike Slovenije, ki bo v ponedeljek, 17. 6. 2019, ob 9.30 uri v salonu Ustavnega sodišča z naslednjim predlogom dnevnega reda:
 
1. Milan Čekada in drugi , Rakek – Pobuda za oceno ustavnosti 40., 42.c, 44., 53., 55., 76. in 194. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 93/07, 28/09, 51/10, 26/11, 53/14, 54/15 in 11/18 – ZIZ)
(U-I-164/19)

Milan Čekada in drugi, Rakek – Ustavna pritožba zoper odredbo o prodaji Okrajnega sodišča v Cerknici št. In 14/2012 in pristopi št. In 15/2012, št. In 17/12, št. In 43/2014, št. In 46/2014 in št. In 47/2014 z dne 19. 4. 2019 (Izvršba, ponovna odredba o prodaji nepremičnine, pravnomočno ustavljena izvršba) (Up-607/19)
 
                                                                                     
 
  dr. Sebastian Nerad
  Generalni sekretar