Arhiv sej

AktualnoSeje

12.07.2019
Predlog dnevnega reda 25. seje Ustavnega sodišča, ki bo 15. 7. 2019
Številka: Su-P-25/19-2
Datum: 12. 7. 2019
 
 
Predsednik Ustavnega sodišča sklicuje 25. sejo Ustavnega sodišča Republike Slovenije, ki bo v ponedeljek, 15. 7. 2019, ob 11.00 uri v salonu Ustavnega sodišča z naslednjim predlogom dnevnega reda:

1. Pravno-informacijski center nevladnih organizacij - PIC, Ljubljana – Pobuda za oceno ustavnosti Zakona o interventnem odvzemu osebkov vrst rjavega medveda (Ursus arctos) in volka (Canis lupus) iz narave (Uradni list RS, št. 43/19 – ZIOMVN) (U-I-194/19)

2. Vesna Bergant Rakočević, Ljubljana – Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. U 2/2019 z dne 12. 6. 2019 v zvezo z odločbo Sodnega sveta št. Su 558/2018 z dne 14. 2. 2019 (Drugi upravni spori, imenovanje na sodniško mesto vrhovnega sodnika) (Up-757/19)

3. Razno

                                                                                                dr. Sebastian Nerad 
                                                                                                 Generalni sekretar