Arhiv sej

AktualnoSeje

02.12.2019
Predlog dnevnega reda 38. seje Ustavnega sodišča, ki bo 2. 12. 2019
Številka:       Su-P-38/19-2
Datum:          28. 11. 2019
  

Predsednik Ustavnega sodišča sklicuje 38. sejo Ustavnega sodišča Republike Slovenije, ki bo v ponedeljek, 2. 12. 2019, ob 9.30 uri v salonu Ustavnega sodišča z naslednjim predlogom dnevnega reda:
 
1. Javni zavod Lekarna, Ljubljana – Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti tretjega odstavka 5. člena, drugega in tretjega odstavka 8. člena, prvega odstavka 9. člena, prvega odstavka 18. člena, 21. člena, drugega odstavka 26. člena, prvega odstavka 27. člena, prvega odstavka 40. člena, drugega odstavka 86. člena ter prve povedi drugega odstavka 90. člena Zakona o lekarniški dejavnosti (Uradni list RS, št. 85/16 in 77/17) (Brez spora, prepoved oglaševanja, prepoved in omejitve v zvezi z opravljanjem dejavnosti, omejitve poslovanja) (U-I-40/17)

2. Mestna občina Ljubljana, Ljubljana – zahteva za oceno ustavnosti tretjega odstavka 5. člena, drugega in tretjega odstavka 8. člena, prvega odstavka 9. člena, prvega in tretjega odstavka 10. člena, prvega in drugega odstavka 11. člena, prvega odstavka 27. člena, 28. člena, prvega odstavka 40. člena in drugega ter sedmega odstavka 121. člena Zakona o lekarniški dejavnosti ( (uradni list RS, št. 85/16 - ZLD-1) (U-I-65/17)
 
3. Peter Zalar, Renče – Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. II Ips 306/2017 z dne 7. 6. 2018 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. II Cp 2866/2016 z dne 12. 4. 2017 in s sodbo Okrožnega sodišča v Ljubljani št. P 1639/2015-II z dne 8. 7. 2016 (Pravda, plačilo denarnega zneska, vračilo preveč plačane odškodnine) (Up-1242/18)

4. Razno
 

dr. Sebastian Nerad
Generalni sekretar