Razpored dela Ustavnega sodišča

I. Terminski program za jesensko zasedanje:                   1. Redne plenarne seje Ustavnega sodišča:    9., 16. in 23. september                                                                   7., 13., 21. in 28. oktober                                                               4., 11. in 18. november                                                              2., 9. in 16. december. S sklepom Ustavnega sodišča se lahko določi

Več

Odločitev o zahtevi za oceni ustavnosti Sklepa o razpisu naknadnega referenduma o uveljavitvi Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejemu prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto …

…Številka: U-I-111/04-21Datum:    8. 7. 2004                                                                                                           ODLOČBA Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobude ter v postopku, začetem z zahtevo Županje Mestne občine Ljubljana in na pobudo Islamske verske skupnosti v Republiki Sloveniji, Ljubljana, ki jo zastopa mufti Osman Đogić, in Nevzeta

Več