Člane delegacije, ki so jo sestavljali Henrik Brade Johansen in Gaye Doganoglu, oba poročevalca Kongresa za lokalno demokracijo, Svitlana Pereverten, sekretarka nadzornega odbora Kongresa, in Iveta Reinholde, članica skupine neodvisnih strokovnjakov za Evropsko listino lokalne samouprave, so sprejeli predsednica Ustavnega sodišča Republike Slovenije dr. Jadranka Sovdat, ustavni sodnik dr. Rajko Knez in generalni sekretar dr. Sebastian Nerad. Na delovnem srečanju so udeleženci obravnavali položaj Evropske listine o lokalni samoupravi v notranjem pravnem redu, zlasti z vidika ustavnosodne presoje Ustavnega sodišča.
 
Ustavno sodišče je v sredo, 21. februarja 2018, obiskala delegacija nadzornega odbora Kongresa lokalnih in regionalnih oblasti Sveta Evrope.