V sredo 20. oktobra 2021 sta se na delovnem srečanju sestala predsednik Ustavnega sodišča Republike Slovenije dr. Rajko Knez in predsednik Ustavnega sodišča  Madžarske Dr. Tamás Sulyok. Govorila sta o vzpostavitvi in delovanju evropske mreže za sodelovanje ustavnih sodišč (European Constitutional Communication Network – ECCN). Gre za začetno stopnjo projekta e-baze, na kateri bi bile v angleškem jeziku prosto dostopne pomembnejše odločitve devetih evropskih ustavnih sodišč