Aktualno

27.12.2018
Odločba Ustavnega sodišča št. U-I-181/16 z dne 15. 11. 2018
Ustavno sodišče je odločalo o zahtevi Državnega sveta za oceno ustavnosti drugega stavka prvega odstavka 86. člena in 87. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju ter 191. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju.

25 Let

25 Let

Koledar

Zadnje odločbe

13.12.2018 Up-1472/18 Sklep senata Okrožnega sodišča v Ljubljani št. I Ks 41420/2018 z dne 30. 10...
05.12.2018 U-I-80/17 Zakon o odvetniški tarifi (Uradni list RS, št. 67/08) (ZOdvT), 1. odst. 12....
05.12.2018 U-I-21/16 Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem ...
29.11.2018 U-I-488/18, Up-1432/18 Sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. I Kp 35524/2018 z dne 29. 10. 2018 ...
29.11.2018 U-I-349/18, Mp-1/18, Mp-2/18 Zakon o Državnem svetu (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno bese...