Glavni temi konference sta Organizacija dela svetovalcev kot podpora odločanju ustavnih sodnikov ter Informacijska tehnologija za bolj učinkovito delovanje ustavnih sodišč. Konference se bo udeležilo prek štirideset udeležencev iz tridesetih držav, Beneške komisije, Sodišča evropskih skupnosti ter Evropskega sodišča za človekove pravice.
 

Beneška komisija Sveta Evrope in Ustavno sodišče Republike Slovenije organizirata III. konferenco generalnih sekretarjev ustavnih sodišč in drugih sodišč z ustavnosodno pristojnostjo, ki bo potekala od 29. do 30. septembra 2005 na Bledu.