OdločitveIskalnik po odločitvah

Vse odločitve / Iskalnik

Odločitve Ustavnega sodišča Republike Slovenije se objavljajo na naslednjih mestih:

1. Odločbe Ustavnega sodišča, izdane v zadevah za oceno ustavnosti oziroma zakonitosti predpisov, se objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije ter v uradnem glasilu, v katerem je bil objavljen predpis.

2. Odločbe in mnenja Ustavnega sodišča, izdani v drugih zadevah iz pristojnosti Ustavnega sodišča, se objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije, razen če Ustavno sodišče za odločbe, izdane v zadevah ustavnih pritožb in sporov glede pristojnosti, ne sklene drugače.

3. Sklepi, sprejeti na plenarni seji v zadevah iz pristojnosti Ustavnega sodišča, se  objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije, če tako sklene Ustavno sodišče, sklepi senatov pa, če tako sklene senat Ustavnega sodišča. 

4. Odločbe in mnenja Ustavnega sodišča, se objavijo v Zbirki odločb in sklepov Ustavnega sodišča, če Ustavno sodišče ne sklene drugače.

5. Sklepi se objavijo v Zbirki odločb in sklepov Ustavnega sodišča, če je sklenjeno, da se objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije, sicer pa le, če tako sklene Ustavno sodišče ali v zadevah ustavnih pritožb senat Ustavnega sodišča.
 
6. Na spletnih straneh Ustavnega sodišča so objavljene vse odločitve (odločbe in sklepi, ki so obrazloženi), izdani v zadevah iz pristojnosti Ustavnega sodišča, od leta 1991 naprej. Za dostop do iskalnika kliknite tukaj. Odločitve na spletnih straneh so predstavljene in obdelane z dodatnimi informacijami.

Vse obrazložene odločitve (odločbe in sklepi), izdane v zadevah iz pristojnosti Ustavnega sodišča, se objavljajo tudi v podatkovni zbirki IUS info.

7. Vsakdo lahko v času uradnih ur v prostorih knjižnice Ustavnega sodišča vpogleda v Uradni list Republike Slovenije, Zbirko odločb in sklepov Ustavnega sodišča ter v računalniško podprto bazo Ustavnega sodišča, ki zajema vse izdane odločbe in sklepe Ustavnega sodišča.