Izjava o dostopnosti

Izjava o dostopnosti

Izjava o dostopnosti se nanaša na spletišče www.us-rs.si  in na mobilno aplikacijo Odločitve Ustavnega sodišča in Sodna praksa.

Dostopnost

Ustavno sodišče Republike Slovenije se trudi zagotavljati dostopnost svojega spletišča www.us-rs.si vsem uporabnikom v skladu z vsakokrat veljavnim zakonom, ki ureja dostopnost spletišč in mobilnih aplikacij. Ta izjava o dostopnosti se nanaša na spletišče Ustavnega sodišča Republike Slovenije na naslovu www.us-rs.si in na mobilno aplikacijo “Odločitve Ustavnega sodišča in Sodna praksa", ki je na voljo v Trgovini Play (Android) ter v Apple AppStore (IOS).

Sistemsko zagotavljanje dostopnosti vsebin

Za zagotavljanje zahtev glede dostopnosti so bile na spletišču sistemsko zagotovljene nekatere prilagoditve:
• odzivno oblikovanje (prilagajanje vsebine ločljivosti zaslona),
• navigacija s tipkovnico (prilagoditev za uporabnike, ki ne morejo uporabljati miške),
• ustrezni barvni kontrasti (med besedilom in ozadjem),
• predvidljivo delovanje spletišča,
• omogočena je uporaba različnih ravni naslovov,
• na prvi strani se izmenjujejo novice, zato obstaja možnost ustavitve oz. pavze.

Za zagotavljanje zahtev glede dostopnosti so bile na mobilni aplikaciji sistemsko zagotovljene nekatere prilagoditve:
• ustrezni barvni kontrasti (med besedilom in ozadjem),
• predvidljivo delovanje aplikacije.

Izjeme pri zagotavljanju dostopnosti vsebin

Spletišče www.us-rs.si in mobilna aplikacija sta delno skladna z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij. Kljub pogostemu izboljševanju dostopnosti spletišča nekatere objavljene vsebine ne izpolnjujejo vseh zahtev glede dostopnosti, kot jih določa ZDSMA.

Primeri takih vsebin so;
• skenirani dokumenti v formatu PDF,
• obrazci v formatu .DOCX, .DOC in .ODT,
• programsko generirani seznami,
• morebitni drugi dokumenti kot npr. Letna poročila o delu.

Prilagoditev obstoječega spletišča in mobilne aplikacije tako, da bi v celoti izpolnjevala zahteve ZDSMA glede njune dostopnosti, bi za Ustavno sodišče predstavljala nesorazmerno breme. V prihodnje bomo ob uvajanju večjih sprememb spletišča in mobilne aplikacije poskrbeli, da ju bomo v čim večji meri prilagajali tudi ranljivim skupinam.

Povratne informacije

Obvestila o morebitnih primerih neskladnosti spletišča ali mobilne aplikacije glede dostopnosti, prošnje za informacije glede vsebin spletišča in mobilne aplikacije ter za informacije, ki niso objavljene v dostopni obliki, lahko pošljete po elektronski pošti na naslov info@us-rs.si ali pisno na naslov Ustavno sodišče Republike Slovenije, Beethovnova 10, 1000 Ljubljana.

Odgovor na obvestilo oziroma prošnjo boste prejeli najkasneje v roku osmih dni od njunega prejema. Če v tem roku ne bomo mogli podati ustreznega odgovora, vam bomo sporočili, kdaj bo odgovor podan in razloge za zakasnitev odgovora.

Izjava o dostopnosti vsebin

Izjava o dostopnosti je bila nazadnje spremenjena 20.4.2023.

Nadzor nad izvajanjem določb ZDSMA

Inšpektorat za informacijsko družbo

Davčna ulica 1
1000 Ljubljana
e-naslov:gp.irsid@gov.si

Inšpektorat za informacijsko družbo | GOV.SI