Naročnik Republika Slovenija, Ustavno sodišče, Beethovnova ulica 10, 1000 Ljubljana vabi ponudnike, da v skladu z dokumentacijo za oddajo javnega naročila  in z določbami Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18 – v nadaljevanju ZJN-3) predložijo ponudbo za javno naročilo male vrednosti z oznako Su-X-18/21 za  Izvajanje storitev fizičnega in tehničnega varovanja z vzdrževanjem elementov tehničnega varovanja.