Številka: Su-VII-2/19-3
Datum: 10. 5. 2019

Republika Slovenija, Ustavno sodišče, Beethovnova ulica 10, Ljubljana na podlagi drugega odstavka 1. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo in 109/12), Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18), Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) ter Odloka o načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem države za Ustavno sodišče Republike Slovenije za leto 2019 (Uradni list RS, št. 71/17), objavlja

 


JAVNO DRAŽBO

 

1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Republika Slovenija, Ustavno sodišče, Beethovnova ulica 10, 1000 Ljubljana….