POVABILO IN RAZPISNA DOKUMENTACIJA za oddajo javnega naročila po odprtem postopku z oznako JN4838/2009