Fotografiji: Cian Redmond

Predsednik Ustavnega sodišča dr. Matej Accetto se je v ponedeljek, 6. 11. 2023, na povabilo Law Society of Ireland udeležil Konference o podnebni pravičnosti v Dublinu (Irska), na kateri je nastopil kot glavni govornik.

V svojem govoru z naslovom Sodna presoja in podnebne spremembe je izpostavil občutljivost položaja sodišč in konkretne izzive, s katerimi se ta soočajo pri določanju in izvajanju njihove primerne vloge pri presoji zakonodaje o podnebnih spremembah. Položaj sodišč je namreč, tako dr. Accetto, še toliko bolj občutljiv, ker je primarna odgovornost pri opredeljevanju zavez glede podnebnih sprememb ustrezno dodeljena drugim vejam oblasti, vedno večji pomen sodnih sporov v zvezi s podnebnimi spremembami pa kaže na poveden razkorak med danimi zavezami in realnostjo podnebnih politik. Med vprašanji, ki se zastavljajo sodiščem, je primeroma navedel tehtanje, ali bi morala sodna presoja temeljiti na pravicah in načelih, povezanih z varstvom okolja kot takega, na posameznih pravicah, povezanih z okoljem (kot je pravica do zdravega življenjskega okolja), ali na pravicah prihodnjih generacij. In, če gre za slednje, v kolikšni meri lahko pogojne prihodnje pravice vključujejo sedanje obveznosti in kdo lahko v tem primeru zastopa prihodnje generacije oziroma interese varstva okolja?

Predsednik dr. Accetto je v govoru ovrednotil pomen vloge sodišč in prava nasploh pri razreševanju odprtih vprašanj varstva okolja, vključno z odgovornostjo držav za opredeljevanje in izpolnjevanje konkretnih zavez trajnostne okoljske politike, in poudaril pomen čezmejnega sodniškega dialoga pri spopadanju z vsem skupnimi izzivi globalnih podnebnih sprememb.