Predsednik Ustavnega sodišča dr. Matej Accetto se je 21. 2. 2022 udeležil konference predsednikov najvišjih sodišč držav članic Evropske unije, ki so jo v Parizu v okviru francoskega predsedovanja Svetu Evropske unije organizirali Ustavni svet, Državni svet in Kasacijsko sodišče Francije. Predsednik Accetto se je udeležil plenarnih sej, poleg tega pa je z referatom sodeloval na posvetu, organiziranem na Ustavnem svetu Francije, posvečenem novim izzivom sodstva na področjih javnega zdravja, tehnologije in varstva okolja.

                    Predsednik Ustavnega sodišča prof. dr. Matej Accetto