Foto: Bundesverfassungsgericht │bundesfoto│Kurc

vir: nemško Zvezno ustavno sodišče (Kurc)

Predsednik ustavnega sodišča prof. dr. Matej Accetto  in sodnica doc. dr. Špelca Mežnar sta se udeležila kongresa, ki ga je 4. in 5. maja 2023 v Berlinu organiziralo nemško Zvezno ustavno sodišče (Bundesverfassungsgericht – BVerfG). Na kongresu so predsednice in predsedniki evropskih ustavnih sodišč razpravljali o tem, kako se ustavna sodišča spopadajo s problematiko podnebnih sprememb. Udeleženke in udeležence kongresa je sprejel tudi predsednik Zvezne republike Nemčije dr. Frank-Walter Steinmeier, nagovoril pa jih je zvezni minister za pravosodje dr. Marco Buschmann.

Predsednik Accetto je kot eden od treh osrednjih govornikov sodeloval v sekciji na temo odgovornosti ustavnega sodstva, ki jo je vodil predsednik nemškega Zveznega ustavnega sodišča prof. dr. Stephan Harbarth. Predsednik Accetto je svoje poglede predstavil v prispevku z naslovom Ustavnosodna presoja in podnebne spremembe: uporaba starih orodij za nove namene?