Ustavni sodnik Marko Šorli
Z 20. novembrom 2016 je Marko Šorli nastopil funkcijo ustavnega sodnika namesto ustavne sodnice mag. Marte Klampfer, ki ji je s tem dnem prenehal mandat. 

Sodnik Marko Šorli je postal sodnik poročevalec v vseh nerešenih zadevah, ki so bile doslej dodeljene v delo sodnici mag. Marti Klampfer, na podlagi odločitve sodnic in sodnikov Ustavnega sodišča bo sodeloval tudi v delu senata za preizkus ustavnih pritožb z upravnopravnega področja.