Mediji in javnostKatalog IJZ12. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

12. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

 Dostop prek spleta Katalog je dostopen na spletnem naslovu http://www.us-rs.si
Fizični dostop

 
Na sedežu Ustavnega sodišča Republike Slovenije, Beethovnova ulica 10, 1000 Ljubljana, vsak delovni dan v času uradnih ur glavne pisarne (od 8.30 do 12.00 ure in ob sredah od 10.00 do 15.00 ure).
Stroški posredovanja informacij

 
Stroški posredovanja informacij so določeni z Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/16), ki je dostopna na spletnem naslovu, http://www.us-rs.si/media/uredba.pdf  v tiskani obliki pa je na voljo v glavni pisarni Ustavnega sodišča.