2.3. Uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij


Ime in priimek delovno mesto telefon pristojnost e-pošta
         
Dr. Sebastian Nerad
generalni sekretar 01/477 64 14  

info@us-rs.si

Mag. Zana Krušič Matè pomočnica generalnega sekretarja za sodno upravo 01/477 64 41 pristojna za posredovanje informacij javnega značaja oziroma za odločanje o morebitni zavrnitvi zahteve za dostop do informacije javnega značaja

zana.krusic-mate@us-rs.si

Romana 
Novak
vodja ustavnosodne evidence 01/477 64 69 pristojna za informacije o izdanih odločbah in sklepih Ustavnega sodišča romana.novak@us-rs.si
 
Nataša Lebar vodja glavne pisarne 01/477 64 72 pristojna za informacije o izpodbijanih določbah predpisov, o katerih Ustavno sodišče še ni odločilo natasa.lebar@us-rs.si