3.1. Besedilo Ustave

Ustava Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97, 66/2000, 24/03, 69/04, 68/06, 47/13 in 75/16) 
http://www.us-rs.si/o-sodiscu/pravna-podlaga/ustava/