Mediji in javnostKatalog IJZ3. Besedila Ustave, zakonov in podzakonskih aktov z delovnega področja Ustavnega sodišča3.2. Besedilo zakonov in podzakonskih predpisov, ki urejajo delo in poslovanje Ustavnega sodišče

3.2. Besedilo zakonov in podzakonskih predpisov, ki urejajo delo in poslovanje Ustavnega sodišče


a. Zakon o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo in 109/12)
http://www.us-rs.si/o-sodiscu/pravna-podlaga/zakon-o-ustavnem-sodiscu/

b. Zakon o referendumu in ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 – uradno prečiščeno besedilo), 5.č in 21. člen
http://www.us-rs.si/o-sodiscu/pravna-podlaga/zakon-o-referendumu-in-ljudski-iniciativi/

c. Zakon o Državnem svetu (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo), 50. člen
http://www.us-rs.si/o-sodiscu/pravna-podlaga/zakon-o-drzavnem-svetu/

č. Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09 in 51/10), 47.a in 90.c člen
http://www.us-rs.si/o-sodiscu/pravna-podlaga/zakon-o-lokalni-samoupravi/

d. Zakon o volitvah poslancev iz Republike Slovenije v evropski parlament (Uradni list RS, št. 40/04  – uradno prečiščeno besedilo in 109/09), 23. člen
http://www.us-rs.si/o-sodiscu/pravna-podlaga/zakon-o-volitvah-poslancev-iz-republike-slovenije/

e. Zakon o varstvu pred diskriminacijo (Uradni list RS, št. 33/16), 38. člen
http://www.us-rs.si/o-sodiscu/pravna-podlaga/zakoni/zakon-o-varstvu-pred-diskriminacijo-zvard/

f. Poslovnik Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07, 54/10 in 56/11)
http://www.us-rs.si/o-sodiscu/pravna-podlaga/poslovnik-ustavnega-sodisca/

g. Pravilnik o notranji organizaciji in pisarniškem poslovanju Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 93/03 in 56/11)  
http://www.us-rs.si/o-sodiscu/pravna-podlaga/pravilnik/

Besedila Ustave, zakonov in podzakonskih aktov, ki so navedena pod točkami od 3.1. do 3.2., so v tiskani obliki na voljo v glavni pisarni.