Mediji in javnostKatalog IJZ7. Nerešene zadeve v postopku

7. Nerešene zadeve v postopku


Na spletnih straneh je na naslovu http://www.us-rs.si/neresene-zadeve/ objavljen seznam pobud in zahtev za oceno ustavnosti, ki so še v postopku na Ustavnem sodišču. Na istem mestu je mogoč tudi vpogled v seznam zahtev za začetek postopka za oceno ustavnosti zakona ali dela zakona, ki jih je na podlagi drugega odstavka 23. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo in 109/12 – ZUstS), začelo Vrhovno sodišče Republike Slovenije. Seznama se dopolnjujeta dnevno. Seznama je mogoče dobiti v tiskani obliki v glavni pisarni Ustavnega sodišča.