Mediji in javnostKatalog IJZ1. Temeljni podatki o katalogu

1. Temeljni podatki o katalogu

Naziv organa, ki je katalog izdal Ustavno sodišče Republike Slovenije
Odgovorna 
oseba
Dr. Sebastian Nerad, Generalni sekretar Ustavnega sodišča Republike Slovenije
Datum prve objave kataloga 9. 12. 2004
Datum zadnje spremembe 7. 5. 2019
Katalog je dostopen na spletnem naslovu: http://www.us-rs.si
Druge oblike kataloga Tiskana oblika kataloga je dostopna v glavni 
pisarni Ustavnega sodišča v času uradnih ur.
 
V tem katalogu uporabljeni izrazi, ki se nanašajo na osebe in so zapisani v moški slovnični obliki, se uporabljajo kot nevtralni za moške in ženske.