Mediji in javnostKatalog IJZ9. Javni natečaji in javni razpisi

9. Javni natečaji in javni razpisi


Javni natečaji za zasedbo uradniških delovnih mest se objavljajo v Uradnem listu Republike Slovenije in pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje. Besedilo javnih natečajev se objavi tudi na spletni strani Ustavnega sodišča http://www.us-rs.si/aktualno/javni-natecaji/, v tiskani obliki pa je na voljo v glavni pisarni Ustavnega sodišča.

Javni natečaj se izvaja v skladu s Pravilnikom o postopku javnega natečaja in merilih presoje izpolnjevanja natečajnih pogojev št. Su-186/06-3 z dne 13. 11. 2006 in Pravilnikom o dopolnitvi Pravilnika o postopku javnega natečaja in merilih presoje izpolnjevanja natečajnih pogojev št. Su-V-25/08-7 z dne 30. 6. 2008.

Javni razpisi za javna naročila se objavljajo na način, določen z zakonom, ki ureja javno naročanje, in na spletni strani Ustavnega sodišča  http://www.us-rs.si/aktualno/javni-razpisi/, v tiskani obliki so na voljo v glavni pisarni Ustavnega sodišča.