Mediji in javnostLetna poročila

Letna poročila

Ustavno sodišče Republike Slovenije izdaja letna poročila o delu Ustavnega sodišča. Na desni strani najdete vsa dosedanja letna poročila od leta 2000 dalje.