V ponedeljek, 2. 10. 2023, je predsednik Ustavnega sodišča dr. Matej Accetto na povabilo Pravne fakultete Univerze v Ljubljani ob pričetku novega študijskega leta nagovoril študentke in študente prvega letnika.

V nagovoru je bodočim pravnikom orisal dvojno plat odlik in odgovornosti tega poklica, ki po eni strani za vsakega posameznika pomeni zelo uporabno orodje za zasledovanje lastnih strokovnih in širših skupnostnih ciljev, po drugi pa ravno zato od njega terja visoko stopnjo integritete in spoštovanja do temeljnih pravnih vrednot, pa tudi do ljudi, o katerih s svojim znanjem odloča, jim svetuje ali pomaga.

Študentkam in študentom prvega letnika Pravne fakultete je zaželel, da docela izkoristijo priložnosti, ki jih študij prava omogoča, ter da tudi pri udejanjanju lastne študijske izkušnje uspešno iščejo ravnovesje med svobodo in odgovornostjo.