Spoštovani vlagatelji!

Na Ustavnem sodišču od ponedeljka, 18. maja 2020, ponovno omogočamo osebno vlaganje pisnih dokumentov.

Osebno vlaganje pisnih dokumentov v Glavni pisarni Ustavnega sodišča Republike Slovenije je mogoče v času trajanja epidemije Covid-19 ob upoštevanju naslednjih navodil, sicer vstop v prostore Ustavnega sodišča ni dovoljen:

I. Uradne ure:

  1. Uradne ure od 9.00 do 12.00 ure vsak delovni dan.
  2. Med uradnimi urami je mogoče le osebno vlaganje pisnih dokumentov in pridobivanje informacij.

II. Preventivni ukrepi:

  1. Vstop v prostore Ustavnega sodišča je dovoljen samo s pravilno nameščeno zaščitno obrazno masko.
  2. Ob vstopu je obvezno razkuževanje rok z razkužilnim sredstvom, ki je na razpolago v recepciji.
  3. Spoštovati je treba minimalno varnostno razdaljo med posamezniki vsaj 1,5m.

Rajko Knez

Predsednik