Spoštovani vlagatelji!

Vstop v glavno pisarno Ustavnega sodišča Republike Slovenije je mogoč ob upoštevanju naslednjih navodil:

I.Uradne ure:

1.Uradne ure so od 9.00 do 12.00 ure vsak delovni dan.

2. Med uradnimi urami je mogoče osebno vlaganje pisnih dokumentov, vpogled  v spise in pridobivanje informacij.

II. Preventivni ukrepi:

1. Vstop v prostore Ustavnega sodišča je dovoljen samo osebam, ki izpolnjujejo enega od pogojev PCT (preveri se ustrezno potrdilo in osebni dokument).

2. Ob vstopu je treba imeti pravilno nameščeno zaščitno obrazno masko.

3. Obvezno je razkuževanje rok z razkužilnim sredstvom (nameščeno pri vhodu).

4. Spoštovati je treba varnostno razdaljo med posamezniki vsaj 1,5 m.

Sebastian Nerad

Generalni sekretar