Nerešene zadeve

(brez Up zadev)

Vpogled v stanje zadeve

Opozorilo: Vpisati morate celotno številko zadeve. Iskanje po delu številke ali drugih podatkih ni možno.

Vpogled v stanje postopka v posamezni zadevi je na spletni strani Ustavnega sodišča možen z vpisom opravilne številke zadeve, ki jo pobudniku, predlagatelju ali pritožniku po vložitvi vloge v zadevah iz pristojnosti Ustavnega sodišča sporoči glavna pisarna. Zaradi varstva osebnih podatkov je prek spleta mogoče vpogledati samo v nekatere podatke o stanju zadeve.

04.09.2023

U-I-177/23

Pobuda za oceno ustavnosti tretje alineje prvega odstavka 89. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 52/16, 81/19 in 15/22 - ZDR-1) in tretje alineje drugega odstavka 63. člena Zakona o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. 80/10, 21/13, 63/13, 100/13, 55/17, 75/19, 54/21 in 54/22 - ZUTD)


01.09.2023

U-I-176/23

Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 146. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 in 10/17 – ZPP)


17.08.2023

U-I-175/23

Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22 in 28/23)


16.08.2023

U-I-174/23

Pobuda za oceno ustavnosti 2. alineje prvega odstavka 111. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 28/23)


10.08.2023

P-13/23

Zahteva za odločitev o sporu glede pristojnosti med Okrajnim sodiščem v Ljutomeru in Policijsko postajo Murska Sobota


09.08.2023

U-I-172/23

Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti 7. člena Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 99/22), kolikor pod zap. št. 1548 kategorizira javno pot "Pot ob Savi, od Obvozne c. do 716271" (odsek 720641) v delu, ki poteka po zemljiščih parc. št. 1967/3, 1967/2, 2060/2, 2061/3 in 1971/2, vse k. o. Ježica


09.08.2023

P-11/23

Zahteva za odločitev o sporu glede pristojnosti med Policijsko postajo Maribor II in Okrajnim sodiščem v Mariboru


03.08.2023

U-I-167/23

Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti 7. člena Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 99/22), kolikor pod zap. št. 927 kategorizira javno pot "od Obvozne c. do 9992121" (odsek 716191) v delu, ki poteka po zemljišču parc. št. 2179, k. o. Ježica, in pod zap. št. 930 kategorizira javno "od Obvozne c. do 9990684" (odsek 716194) v delu, ki poteka po zemljišču parc. št. 2099, k. o. Ježica


03.08.2023

U-I-170/23

Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti 7. člena Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 99/22), kolikor pod zap. št. 1548 kategorizira javno pot "Pot ob Savi, od Obvozne c. do 716271" (odsek 720641) v delu, ki poteka po zemljišču parc. št. 1974/3, k. o. Ježica


03.08.2023

U-I-171/23

Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti 7. člena Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 99/22), kolikor pod zap. št. 930 kategorizira javno "od Obvozne c. do 9990684" (odsek 716194) v delu, ki poteka po zemljišču parc. št. 2097, k. o. Ježica


03.08.2023

U-I-168/23

Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti 7. člena Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 99/22), kolikor pod zap. št. 930 kategorizira javno "od Obvozne c. do 9990684" (odsek 716194) v delu, ki poteka po zemljišču parc. št. 1760, k. o. Ježica


03.08.2023

U-I-169/23

Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti 7. člena Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 99/22), kolikor pod zap. št. 1548 kategorizira javno pot "Pot ob Savi, od Obvozne c. do 716271" (odsek 720641) v delu, ki poteka po zemljišču parc. št. 1975/3, k. o. Ježica


27.07.2023

U-I-166/23

Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti 7. člena Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 99/22), kolikor pod zap. št. 930 kategorizira javno pot "od Obvozne c. do 9990684" (odsek 716194) v delu, ki poteka po zemljišču parc. št. 2132, k. o. Ježica


26.07.2023

U-I-165/23

Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti odločbe Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano "za lov na nutrije po Ljubljanskem barju od maja 2023"


25.07.2023

U-I-162/23

Pobuda za oceno ustavnosti tretje alineje prvega odstavka 89. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 52/16, 81/19 in 15/22 - ZDR-1) in tretje alineje drugega odstavka 63. člena Zakona o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. 80/10, 21/13, 63/13, 100/13, 55/17, 75/19, 54/21 in 54/22 - ZUTD)


25.07.2023

U-I-161/23

Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti 7. člena Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 99/22), kolikor pod zap. št. 930 kategorizira javno pot "od Obvozne c. do 9990684" (odsek 716194) v delu, ki poteka po zemljiščih parc. št. 1628, 1660, 1679, 1686, 1696, 1786, 1793, 1810, 1845 in 1864, vse k. o. Ježica


25.07.2023

U-I-163/23

Pobuda za oceno ustavnosti 54. člena Zakona o temeljnih lastninskopravnih razmerjih (Uradni list SFRJ, št. 6/80, 20/80 in 36/90) in drugega odstavka 217. člena Stvarnopravnega zakonika (Uradni list RS, št. 87/02, 91/13 in 23/20)


24.07.2023

U-I-160/23

Pobuda za oceno ustavnosti tretje alineje prvega odstavka 89. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 52/16, 81/19 in 15/22 - ZDR-1) in tretje alineje drugega odstavka 63. člena Zakona o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. 80/10, 21/13, 63/13, 100/13, 55/17, 75/19, 54/21 in 54/22 - ZUTD)


21.07.2023

U-I-156/23

Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti 7. člena Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 99/22), kolikor pod zap. št. 1045 kategorizira javno pot "V Karlovce, od V Karlovce, h.st. 44 do Mareške p." (odsek 717405) v delu, ki poteka po zemljišču parc. št. 519, k. o. Podmolnik


21.07.2023

U-I-155/23

Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti 7. člena Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 99/22)