Nerešene zadeve

(brez Up zadev)

Vpogled v stanje zadeve

Opozorilo: Vpisati morate celotno številko zadeve. Iskanje po delu številke ali drugih podatkih ni možno.

Vpogled v stanje postopka v posamezni zadevi je možen tudi na spletni strani Ustavnega sodišča, z vpisom opravilne številke zadeve, ki jo pobudniku, predlagatelju ali pritožniku po vložitvi vloge v zadevah iz pristojnosti Ustavnega sodišča sporoči glavna pisarna. Zaradi varstva osebnih podatkov je prek spleta mogoče vpogledati samo v nekatere podatke o stanju zadeve.

19.04.2022

U-I-148/22

Pobuda za oceno ustavnosti Zakona o vojnih invalidih (Uradni list RS, št. 63/95, 19/97, 21/97 – popr., 75/97 in 19/14 - ZVojI)


15.04.2022

U-I-135/22

Pobuda za oceno ustavnosti Zakona o vojnih invalidih (Uradni list RS, št. 63/95, 19/97, 21/97 – popr., 75/97 in 19/14 - ZVojI)


15.04.2022

U-I-146/22

Zahteva za oceno ustavnosti tretjega odstavka 126. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju Uradni list RS, št. 48/22 – uradno prečiščeno besedilo – ZPIZ-2)


15.04.2022

U-I-133/22

Pobuda za oceno ustavnosti Zakona o vojnih invalidih (Uradni list RS, št. 63/95, 19/97, 21/97 – popr., 75/97 in 19/14 - ZVojI)


15.04.2022

U-I-134/22

Pobuda za oceno ustavnosti Zakona o vojnih invalidih (Uradni list RS, št. 63/95, 19/97, 21/97 – popr., 75/97 in 19/14 - ZVojI)


15.04.2022

U-I-136/22

Pobuda za oceno ustavnosti Zakona o vojnih invalidih (Uradni list RS, št. 63/95, 19/97, 21/97 – popr., 75/97 in 19/14 - ZVojI)


15.04.2022

U-I-145/22

Pobuda za oceno ustavnosti 10. člena, tretjega odstavka 11. člena, drugega do sedmega odstavka 12. člena in 22.a člen Zakona o osebni asistenci (Uradni list RS, št. 10/17, 31/18 in 172/21 - ZOA), 14., 15. in 16. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o osebni asistenci (Uradni list RS, št. 172/21 - ZOA-B) in 34. člena Pravilnika o osebni asistenci (Uradni list RS, št. 26/22)


15.04.2022

U-I-138/22

Pobuda za oceno ustavnosti Zakona o vojnih invalidih (Uradni list RS, št. 63/95, 19/97, 21/97 – popr., 75/97 in 19/14 - ZVojI)


15.04.2022

U-I-137/22

Pobuda za oceno ustavnosti Zakona o vojnih invalidih (Uradni list RS, št. 63/95, 19/97, 21/97 – popr., 75/97 in 19/14 - ZVojI)


15.04.2022

U-I-144/22

Pobuda za oceno ustavnosti Zakona o vojnih invalidih (Uradni list RS, št. 63/95, 19/97, 21/97 – popr., 75/97 in 19/14 - ZVojI)


15.04.2022

U-I-143/22

Pobuda za oceno ustavnosti Zakona o vojnih invalidih (Uradni list RS, št. 63/95, 19/97, 21/97 – popr., 75/97 in 19/14 - ZVojI)


15.04.2022

U-I-142/22

Pobuda za oceno ustavnosti Zakona o vojnih invalidih (Uradni list RS, št. 63/95, 19/97, 21/97 – popr., 75/97 in 19/14 - ZVojI)


15.04.2022

U-I-132/22

Pobuda za oceno ustavnosti Zakona o vojnih invalidih (Uradni list RS, št. 63/95, 19/97, 21/97 – popr., 75/97 in 19/14 - ZVojI)


15.04.2022

U-I-140/22

Pobuda za oceno ustavnosti Zakona o vojnih invalidih (Uradni list RS, št. 63/95, 19/97, 21/97 – popr., 75/97 in 19/14 - ZVojI)


15.04.2022

U-I-139/22

Pobuda za oceno ustavnosti Zakona o vojnih invalidih (Uradni list RS, št. 63/95, 19/97, 21/97 – popr., 75/97 in 19/14 - ZVojI)


15.04.2022

U-I-141/22

Pobuda za oceno ustavnosti Zakona o vojnih invalidih (Uradni list RS, št. 63/95, 19/97, 21/97 – popr., 75/97 in 19/14 - ZVojI)


14.04.2022

U-I-131/22

Pobuda za oceno ustavnosti 7., 20., 43., 44. in 105. člena Zakona o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 - uradno prečiščeno besedilo, 23/17 in 29/21 - ZVDZ), 6. in 16. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 11/11, 98/13 in 8/15 - ZVRK), 12. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija (Uradni list RS, št. 96/05 in 9/14 - ZRTVS-1) in 4. člena Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05 - uradno prečiščeno besedilo, 29/21 in 95/21 - ZDVEDZ)


13.04.2022

U-I-122/22

Ustavna pritožba zoper sodbo Upravnega sodišča, Oddelka v Novi Gorici, št. III U 140/2018 z dne 4. 12. 2020


13.04.2022

U-I-111/22

Pobuda za oceno ustavnosti Zakona o vojnih invalidih (Uradni list RS, št. 63/95, 19/97, 21/97 – popr., 75/97 in 19/14 - ZVojI)


13.04.2022

U-I-112/22

Pobuda za oceno ustavnosti Zakona o vojnih invalidih (Uradni list RS, št. 63/95, 19/97, 21/97 – popr., 75/97 in 19/14 - ZVojI)